Kurser

Kurser

Tonvikten ligger på naturen och det egna skapandet.

Med Naturen som Ram – Ett integrationsprojekt för nyanlända barn och ungdomar ( start 2016 ).

Detta projekt liksom Läkande landskap – rehabilitering med hjälp av bild – och trädgårdsterapi har drivits av den ideella föreningen Liv, Bild och Landskap och i samarbete med Kajsa Mared-Fawkner, trädgårdsterapeut och pedagog.

Kurserna Ansiktet och Kropp och Själ är konstkurser som letts av konstnärer och bildterapeuter.

Modet att skapa kan återkomma under hösten 2022.

Atelje Hjälmarstrand drev också tillsammans med Sensus studieförbund i Örebro Lilla Konstskolan 2012-2015.

Målarkurser vid hjälmaren

Information om aktuella kurser

Skapande möten i naturen 14-16 juni 2022

Tre dagar på Hjälmarstrand
14 – 16 juni 2022

Välkommen till Ateljé Hjälmarstrand för tre dagar i naturen! Vi gör oss öppna för de syner, ljud och dofter som strand, skog och trädgård kan skänka. Vi låter oss inspireras att kravlöst återge våra upplevelser och dela tankar och naturintryck efter år av relativ isolering och i en tid av stor oro i vår omvärld. Vi gör det genom bilder, poesi eller andra uttryck. Allt under devisen ”Läkande Landskap”.

Plats: Ateljé Hjälmarstrand, Hjälmarsstrand 665, Stora Mellösa, cirka två mil från Örebro.
Tid: 14 – 16 juni 2022
Deltagare: Vi välkomnar dig pensionär, som efter pandemin känner ett behov av att möta såväl natur som medmänniska för möjlighet att dela tankar och erfarenheter med naturen i fokus. Maximalt 8 kursdeltagare.
Kursledare: Birgitta Hallqvist, konstnär, fil kand konstvetenskap och auktoriserad bildterapeut.
Chester Larsson, fil mag i naturvetenskaper, leg psykoterapeut.
Kostnad: 3.200 kr
Konstnärsmaterial samt lunch och fika ingår i priset.

Anmälan och ytterligare information: Kontakta kursledare Birgitta, telefon 070 468 36 25
atelje@hjalmarstrand.com eller kursledare Chester, telefon 073 587 59 90
ohestero752@gmail.com
Deltagare från Örebro: Buss 721, hållplats Knarsta eller Stora Mellösa. Här kan vi stå för hämtning. Med egen bil tar det ca 30 minuter från Örebro centrum.
Deltagare från annan ort: Kursledare informerar om logi vid anmälan.