Kurser

Kurser

Tonvikten ligger på naturen och det egna skapandet.

Med Naturen som Ram – Ett integrationsprojekt för nyanlända barn och ungdomar ( start 2016 ).

Detta projekt liksom Läkande landskap – rehabilitering med hjälp av bild – och trädgårdsterapi har drivits av den ideella föreningen Liv, Bild och Landskap och i samarbete med Kajsa Mared-Fawkner, trädgårdsterapeut och pedagog.

Kurserna Ansiktet och Kropp och Själ är konstkurser som letts av Kerstin Johansson, Ulla Blohm och Birgitta Hallqvist.

Kurserna Modet att skapa och Måla med ditt barn är återkommande om intresse finns.

Atelje Hjälmarstrand drev också tillsammans med Sensus studieförbund i Örebro Lilla Konstskolan 2012-2015.

Målarkurser vid hjälmaren

Information om aktuella kurser

..när orden inte räcker till..

Vi välkomnar barn från Ukraina till
Ateljé Hjälmarstrand för lek och skapande i en härlig naturmiljö vid Hjälmaren.

Plats: Ateljé Hjälmarstrand – 2,5 mil utanför Örebro, vid Hjälmaren
Tid: Våren 2023

Vi vill erbjuda barn och familjer som flytt kriget i Ukraina en möjlighet till lek och skapande i en vacker naturmiljö.

Med tidigare erfarenhet av projekt med nyanlända barn och ungdomar (” Med naturen som ram”
2016 – 2019 ) är vi väl förtrogna med den hälsosamma kombinationen av skapande aktivitet och vistelse i naturen. Som konstnärer och bildterapeuter har vi också erfarenhet att arbeta både konstnärligt, pedagogiskt och terapeutiskt.
Fyra lördagar på Ateljé Hjälmarstrand med skapande verksamhet i ateljén och utomhus tillsammans med 2 erfarna ledare per tillfälle. Antal deltagare ca 7 barn, gärna med någon förälder. Barnen kommer erbjudas skjuts med taxi till Hjälmarstrand och tillbaka. Vi kommer att servera ett lättare mellanmål bestående av bröd, sallad, ost, frukt och dryck.

Ledare vid dessa olika tillfällen kommer att vara:
Birgitta Hallqvist, konstnär och auktoriserad bildterapeut (SRBt) ( Vid varje tillfälle)
Chester Larsson, leg läkare
Kerstin Johansson, konstnär KKH och auktoriserad bildterapeut (SRBt), yogalärare
Ulla Blohm, leg psykolog, diplomerad bildterapeut