Aktuellt

De blå hästarnas värld

Utställningen på galleri Hjälmarstrand 2023 är en återkomst. År 2009 visade jag målningar under temat rutor. Under flera år hade jag målat rutor i olika färgkombinationer, med inslag av bladguld och bladsilver. Måleriet var då liksom nu en av mina två yrkesverksamheter.

Under skoltiden var teckning och biologi mina favoritämnen. När jag senare utbildade mig till läkare fanns måleriet som något, som var nödvändigt för mig. Efter jag fick min läkarlegitimation gick jag två år på Gerlesborgs konstskola i Stockholm. Sedan dess har jag haft ateljé och kunnat dela min tid mellan att arbeta som läkare och att måla.

Denna utställning, De blå hästarnas värld, är en del av min historia från de senaste åren. En tid, som påverkade oss alla genom den sociala förändring som pandemin innebar. För min del flyttade vi ut till landet på Orust och bodde hälften av tiden uppe i fjällen under de tre år, som smittorisken var hög.

Fjällvärldens vidder, snöns tysta vithet och granarnas skyddande värn omgav oss. Himlens skeenden varierade.

Den första blå hästen föddes i januarikyla. Oljepastellkritorna var en förutsättning för att måla i det begränsade utrymmet i fjällstugan. Tvåsamheten med få andra sociala kontakter blev en utmanande möjlighet och F5- pappret blev formens begränsning.

Majoriteten av hästmålningarna blev till under vintern och våren 2022. Målningar fylldes med  innehåll från det avlägsna och nära och hästar i olika färger och konstellationer fanns alltid där. Vissa färger har sin speciella betydelse, liksom vissa av de varelser som dyker upp i målningarna.

Som ett eko från fjällvärldens hästmålningar har ett antal temperamålningar blivit till i ateljén på Orust 2023. De flesta som ett svar till den förstfödda klövförsedda blå hästen.

Svenny Kopp

Stocken, Orust

5.11.23