Konst och Terapi / Bildterapi

Konst som terapi

Ordet konst är för mig här relaterat till ett konstnärligt seende och förhållningssätt i det terapeutiska mötet. Viktigt är kunskapen om det fysiska materialets inneboende egenskaper och den skiftande processen i en framväxande gestaltning.

När jag var ung upptäckte jag att det uppstod en märklig dialog mellan mig och målningen jag skapade. Det pågick ett tyst samtal. Ibland gick jag ur målningen och betraktade den som en tredje person, utifrån, värderande och kritiskt. Det kunde bli många röster och bilder i bilden.

Samtidigt hade jag i mina psykologistudier på 70-talet upptäckt D W Winnicott, en brittisk psykoanalytiker som bl.a. myntade begreppet ”Mellanrummet” dvs. en upplevelseplats för människans subjektiva fantasier och objektiva verklighetsförankring att interagera.

Bilden och bildskapandet kan utgöra en sådan plats och bli till ett ”möte ” som läkaren och analytikern Rollo May beskriver det i sin bok Modet att skapa.

Bildterapi är en svensk översättning av begreppet Art therapy – Konst terapi. Det är en terapeutisk behandlingsform som har sina rötter främst i USA och England.

Mer fakta kring bildterapi se SRBt (Svenska riksförbundet för bildterapi) – www.bildterapi.se Vad är bildterapi?

I kursen ”Modet att skapa” ( Med utgångspunkt ur Rollo Mays ”The courage to create” ) finns möjligheter att utforska lusten till sitt eget skapande i en ateljé mitt i naturen. Kursen ges i intervaller. Se info under ”Kurser”.