Den ideella föreningen
Liv, bild och landskap
vill

– ta fasta på naturens, landskapets och trädgårdens inneboende, läkande kraft

– ge upplevelser i möte mellan natur, kultur och den skapande människan
– stärka människors kreativa förmåga att leva aktivt men inte stressat
Föreningen vill bedriva projekt och forskning
kring dessa ämnen. Föreningen står bakom projektet Forum för kultur och hälsa vid Hjälmarens strand.

Ordförande/projektledare:
Birgitta Hallqvist – Kajsa Mared-Fawkner