Modet att skapa

Detta är en kurs som handlar om att finna sitt eget personliga uttryck i bild och form. Bildskapandet kan bli ett sätt att finna balans och jämnvikt i tillvaron. Utveckla idéer och upptäcka nya sidor hos sig själv.

För mer info tryck här!

Med naturen som ram

Skapande möten i läkande landskap. Ett integrationsprojekt för barn och unga och deras föräldrar med olika kulturell bakgrund. Målgrupp: Nyanlända familjer, asylsökande ensamkommande barn och ungdomar tillsammans med familjer med svensk bakgrund.

För mer info tryck här!